Certifikáty

Oprávnění k montážím, opravám a servisu plynových zařízení

- zařízení pro rozvod plynů
- domovní plynovody
- průmyslové plynovody / materiál měď, ocel, PE /
- zařízení pro spotřebu plynů spalováním
- spotřebiče s výkonem pod 50 kW
- kotle s výkonem 50 kW a více

Oprávnění k revizím a zkouškám plynových zařízení

- domovní plynovody
- průmyslové plynovody / materiál měď, ocel, PE /
- NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu / materiál měď, ocel, PE / - zemní plyn
- NTL, STL, VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu / materiál měď, ocel, PE /
propan, butan a jejich směsi
- rozvody technických plynů / médium : kyslík, acetylen, argon, oxid uhličitý, vodík /
- zařízení pro spotřebu plynů spalováním
- spotřebiče s výkonem pod 50 kW
- kotle s výkonem 50 kW a více
/ médium plynná paliva

Oprávnění tlakové nádoby

- tlakové nádoby stabilní skupiny A, B
- parní a kapalinové kotle 4. třídy pouze v rozsahu školení

NOVINKY

10.01.2010
Spuštěn nový web